Podmienky a ochrana osobných údajov

La Peña Madridista de Eslovaquia o.z.
E.P.Voljanského 1638/14
96001 Zvolen
Slovenská republika
IČO 423 23 274
email: [email protected]

 

I. Všeobecné podmienky

 

Záujemca o členstvo (ďalej len „Člen“) súhlasí s odosielaním noviniek prostredníctvo emailu od Občianskeho združenia La Peña Madridista de Eslovaquia (ďalej len „OZ“). Email bude odosielaný za účelom informovania Členov o organizovaných akciách oficiálneho fanklubu, informácie ohľadom expirácie členstva, akcie u obchodných partnerov.

 

Člen môže kedykoľvek požiadať o zrušenie zasielania emailových správ písomnou formou (e-mail, listová zásielka, alebo priamo v maily zrušiť odber…). Zrušenie zasielania emailových správ nadobúda platnosť ihneď po doručení písomnej žiadosti (e-mail, listová zásielka…).

 

II. Ochrana osobných údajov

 

Občianske združenie La Peña Madridista de Eslovaquia si uvedomuje dôležitosť ochrany osobných údajov. Spracovávané údaje sú v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, dátum narodenia.

 

Záujemca o členstvo (ďalej len „Člen“) vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov., aby Občianske združenie La Peña Madridista de Eslovaquia (ďalej len „OZ“) spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti OZ a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

 

Člen udeľuje OZ tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Člen odvolať kedykoľvek písomnou formou(e-mail, listová zásielka…). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu a údaje budú následne vymazané. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Člen uskutočniť zaslaním emailu na [email protected]

 

Prevádzkovateľ internetových stránok www.halamadrid.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom registrácie do OZ. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane. Člen potvrdzuje, že poskytnuté údaje sú pravdivé.

Copyright © 2013-2018 HALAMADRID.SK | Všetky práva vyhradené! Všeobecné podmienky | Ochrana osobných údajov.