Domov Novinky Oficiálne stanovisko k Superlige

Oficiálne stanovisko k Superlige

Autor: Michal
1 komentár

V súvislosti s vyhlásením, ktoré vydala UEFA 7. mája v súvislosti s Superligou, Barcelona, ​​Juventus a Real Madrid uvádzajú toto:

I-

Zakladajúce kluby utrpeli a naďalej trpia neprijateľnými tlakmi tretích strán, hrozbami a priestupkami, aby opustili projekt. Preto sa vzdajú svojho práva a povinnosti poskytovať riešenia futbalového ekosystému prostredníctvom konkrétnych návrhov a konštruktívneho dialógu.

To je podľa právneho štátu neprípustné a tribunály už rozhodli v prospech návrhu Superligy.  Nariadili FIFA a UEFA, aby sa priamo alebo prostredníctvom svojich pridružených orgánov zdržali akýchkoľvek krokov, ktoré by mohli tejto iniciatíve akýmkoľvek spôsobom brániť, kým súdne konania prebiehajú.

II – Projekt Superligy spoločne navrhlo jeho 12 zakladajúcich klubov:

a: s cieľom poskytnúť riešenia súčasnej neudržateľnej situácie vo futbalovom priemysle. Dvanásť zakladajúcich klubov zdieľalo rovnaké obavy – ako iné zainteresované strany v európskom futbale. Najmä v súčasnom sociálno-ekonomickom kontexte, sú nevyhnutné štrukturálne reformy, aby sa zabezpečilo, že náš šport zostane príťažlivý a dlhodobo prežije.

Z tohto dôvodu 18. apríla oznámili svoju vôľu vytvoriť Superligu a vytvoriť komunikačný kanál s UEFA a FIFA v konštruktívnom duchu spolupráce medzi stranami. Tá bola každému z nich oznámená k uvedenému dátumu.

b: s maximálnym ohľadom na súčasné futbalové štruktúry a ekosystém. Zakladajúce kluby výslovne súhlasili s tým, že Superliga sa uskutoční, iba ak takúto súťaž uzná UEFA a / alebo FIFA. Alebo ak sa bude v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami považovať súťaž za riadne kompatibilnú na všetky účely s kontinuitou zakladajúcich klubov v ich domácich súťažiach.

Napriek tomu, že sú si vedomí vyššie uvedených podmienok, UEFA a FIFA doteraz odmietli zaviesť akýkoľvek vhodný komunikačný kanál.

c: s cieľom priniesť finančnú stabilitu celej európskej futbalovej rodine. Tá je v súčasnosti pod vplyvom hlbokej krízy, ktorá ohrozuje prežitie mnohých klubov. Dôkazom toho je ohlásený záväzok zaviesť ročné platby solidarity a zaručené ročné sumy, ktoré podstatne znásobujú sumy rozdelené UEFA, a povinnosť posilniť pravidlá finančnej udržateľnosti prostredníctvom vytvorenia jasného, ​​transparentného a efektívneho kontrolného systému overeného odborníkmi.

III-

12 zakladajúcich klubov tiež uznalo, že Superliga bola jedinečnou príležitosťou ponúknuť fanúšikom po celom svete najlepšiu možnú šou. A posilniť tak globálny záujem o šport, ktorý nie je „samozrejmosťou“ a je spochybňovaný novými generačnými trendmi.

Jedným z hlavných cieľov bola navyše podpora ženského futbalu na globálnej úrovni. Čo je pre toto odvetvie obrovská, ale v súčasnosti podceňovaná príležitosť.

IV-

Sme si plne vedomí rozmanitosti reakcií na iniciatívu Superligy a následne aj potreby uvažovať o dôvodoch niektorých z nich. Sme pripravení podľa potreby prehodnotiť navrhovaný postup. Boli by sme však veľmi nezodpovední, ak by sme s vedomím potrieb a systémovej krízy vo futbalovom sektore, ktoré nás viedli k vyhláseniu Superligy, opustili túto misiu zameranú na poskytovanie efektívnych a udržateľných odpovedí na existenčné otázky, ktoré ohrozujú futbalový priemysel.

V-

Je nám ľúto, že naši priatelia a zakladajúci partneri projektu Superligy sa ocitli v tak nedôslednej a rozporuplnej pozícii, keď podpísali niekoľko záväzkov voči UEFA. Avšak vzhľadom na to, že materiálne problémy, ktoré viedli 12 zakladajúcich klubov k vyhláseniu Superligy pred týždňami, nezmizli, opakujeme že na počesť našej histórie, aby sme v záujme futbalu dodržali svoje povinnosti voči našim zainteresovaným stranám a fanúšikom pokiaľ ide o finančnú udržateľnosť odvetvia. Sme povinní konať zodpovedne a vytrvalo hľadať adekvátne riešenia aj napriek neprijateľným a pretrvávajúcim tlakom a hrozbám zo strany UEFA.

VI –

Čo najme chcem zopakovať FIFA, UEFA a všetkým zúčastneným futbalovým stranám, ako sme to urobili pri viacerých príležitostiach od vyhlásenia Superligy, je náš záväzok a pevná vôľa diskutovať s rešpektom a bez neznesiteľného tlaku a v súlade so zákonom, najvhodnejšie riešenia pre udržateľnosť celej futbalovej rodiny.

zdroj: realmadrid.com

Michal

Subscribe
Notify of
1 Komentár
Staršie
Novšie Najviac hlasov
Inline Feedbacks
Načítať všetky komentáre

Odporúčame

1
0
Tu môžete pridať komentár, nech sa páči...x